Извештај – заштита животне средине

Уобичајен

У уводном делу часа слушали смо песму „Земља“ групе ЕКВ. Прва четири стиха песме послужила су нам као закључак у вези са обрађеном темом.

На часу утврђивања требало је да се научи како се пише извештај и да се напише извештај о теми коју смо обрађивали. Пошто је ученицима српски нематерњи језик, дата су основна питања на која треба дати одговоре пишући извештај, а онда се на часу дискутовало после урађеног домаћег задатка уз помоћ ПП презентације коју можете преузети овде.

Заштита животне средине

Уобичајен

У уторак, 2. априла, и среду, 3. априла, обрадићемо наставну јединицу Призори који ми се не допадају и како да их променим (из области заштите животне средине). Следећи садржај послужиће као припрема ученика за час.

Заштита човекове средине

Безличне реченице (2. део)

Уобичајен
Безличне реченице (2. део)
Безличне реченице (III)
• Овим типом безличних реченица исказује се постојање/непостојање некога или нечега у садашњем времену. Ако реченицу треба исказати у прошлом или будућем времену, користи се глагол бити. Read the rest of this entry

Безличне реченице

Уобичајен
              Безличне реченице
              (Alanytalan mondat)
• У безличним реченицама нема вршиоца радње (нема лица које врши радњу). Дакле, нема субјекта који се обично у реченици тражи помоћу питања за номинатив (Ко?, Шта?). Read the rest of this entry